Skip to main content

PIK3CA Gene Mutations and Overexpression: Implications for Prognostic Biomarker and Therapeutic Target in Chinese Esophageal Squamous Cell Carcinoma.

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3952420
PubMed Central
by Kim, Heesue; Park, Cheol-Keun; Lee, Su Jin; Rha, Sun Young; Park, Kyu Hyun; Lim, Ho Yeong
texts
eye 23
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3663228
PubMed Central
by Zhao, Lei; He, Li-Ru; Xi, Mian; Cai, Mu-Yan; Shen, Jing-Xian; Li, Qiao-Qiao; Liao, Yi-Ji; Qian, Dong; Feng, Zi-Zhen; Zeng, Yi-Xin; Xie, Dan; Liu, Meng-Zhong
texts
eye 28
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3540017
PubMed Central
by Isomoto, Hajime; Yamaguchi, Naoyuki; Nakayama, Toshiyuki; Hayashi, Tomayoshi; Nishiyama, Hitoshi; Ohnita, Ken; Takeshima, Fuminao; Shikuwa, Saburo; Kohno, Shigeru; Nakao, Kazuhiko
texts
eye 37
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3111579
PubMed Central
by Ha, Sang Yun; Yeo, So-Young; Xuan, Yan-hiua; Kim, Seok-Hyung
texts
eye 27
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4063790
PubMed Central
by Rao, Xuguang; Huang, Daofu; Sui, Xuxia; Liu, Gefei; Song, Xuhong; Xie, Jinglian; Huang, Dongyang
texts
eye 23
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3953598
PubMed Central
by Li, Xiao; Suo, Jing; Shao, Shujuan; Xue, Liyan; Chen, Wei; Dong, Lijia; Shi, Ji; Fu, Ming; Lu, Ning; Zhan, Qimin; Tong, Tong
texts
eye 22
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3946619
PubMed Central
by Chen, You-Fang; Ma, Gang; Cao, Xun; Luo, Rong-Zhen; He, Li-Ru; He, Jie-Hua; Huang, Zhi-Liang; Zeng, Mu-Sheng; Wen, Zhe-Sheng
texts
eye 25
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3699386
PubMed Central
by Wu, Bingli; Li, Chunquan; Du, Zepeng; Yao, Qianlan; Wu, Jianyi; Feng, Li; Zhang, Pixian; Li, Shang; Xu, Liyan; Li, Enmin
texts
eye 33
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4066265
PubMed Central
by Cao, Hui-Hui; Zheng, Chun-Peng; Wang, Shao-Hong; Wu, Jian-Yi; Shen, Jin-Hui; Xu, Xiu-E; Fu, Jun-Hui; Wu, Zhi-Yong; Li, En-Min; Xu, Li-Yan
texts
eye 25
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4143329